ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

СВЕТОВНА ИСТОРИЯ МонографииПодреди по авториПодреди по заглавия
Автори


Б

Базен, Луи

Барсело, Педро

Бейджънт, Майкъл

Белдичану, Ирен

Белдичану, Никоара

Берке-Грамон, Жан-Луи

В

Ватен, Никола

Венщейн, Жил

Веркутер, Жан

Винкелман, Фридхелм

Д

Данов, Христо

Делев, Петър

Дил, Шарл

Димитров, Димитър

Драганов, Драгомир

Дюмон, Пол

Е

Еремеев, Дмитрий

Ж

Жоржон, Франсоа

К

Келер, Вернер

Кели, Джон

Косидовски, Зенон

Л

Лий, Ричард

Льо Гоф, Жак

М

Майер, Михаил

Малицки, Петър

Манова-Янакиева, Милка

Мантран, Робер

Марки, Чезарe

Мирчева, Христина

П

Павлов, Пламен

Р

Рамбо, Алфред

Реймон, Андре

Ру, Жан-Пол

Т

Тачева, Маргарита

Тъпкова-Заимова, Василка

Ш

Шаму, ФрансоаЗаглавия


Б

Библейски събития. Второ издание. Келер, Вернер. Превод от немски език: Варненски и Преславски митрополит Йосиф. София: Издателска къща «Христо Ботев». 1993. 392 с.

Бокачо. Марки, Чезарe. Превод от италиански език: Б. Христов. София: Издателство: «Наука и изкуство». 1986. 318 с.

В

Византия. Културно-исторически очерци. Рамбо, Алфред, Дил, Шарл. Превод, б. ез.: Д. Митов и Д. Попов. Б. м.: Издателска къща «Херодот». 1992. 216 с.

Г

Гръцката цивилизация през архаичната и класическата епоха. Шаму, Франсоа. Превод от френски език: С. Михайлова. София: Издателство «Български художник». 1979. 416 с.

Д

Древният Египет. Веркутер, Жан. Превод от френски език: К. Петров. София: Издателска къща «Кама». 2007. 128 с.

И

Интелектуалците през Средновековието. Библиотека «Идеи». Льо Гоф, Жак. Превод от френски език: М. Дракова. София: Университетско издателство «Св. Климент Охридски». 1993. 160 с.

Искри от древността. Манова-Янакиева, Милка, Данов, Христо. София: Държавно издателство «Народна просвета». 1973. 256 с.

История на древните общества. Тачева, Маргарита, Барсело, Педро, Делев, Петър. Превод от немски език: Р. Касабова, А. Гицова. Благоевград: Университетско издателство «Св. Кл. Охридски», Университетско издателство Югозападен университет «Неофит Рилски». 1992. 408 с.

История на Османската империя. Реймон, Андре, Белдичану, Ирен, Ватен, Никола, Дюмон, Пол, Мантран, Робер, Базен, Луи, Ру, Жан-Пол, Белдичану, Никоара, Венщейн, Жил, Жоржон, Франсоа, Берке-Грамон, Жан-Луи. Превод от френски език. Г. Меламед. София: Издателство «Рива». 1999. 821 с.

История на ранното християнство. Винкелман, Фридхелм. Превод от немски език: Г. Каприев. София: Издателство «ЛИК». 2001. 116 с.

История на Турция в средните векове и ново време. Еремеев, Дмитрий, Майер, Михаил. Превод от руски език: Р. Мутафчиева. София: Академично издателство «Проф. Марин Дринов». 1998. 264 с.

История на Християнската църква. Т. I. Малицки, Петър. Превод от руски език: М. Попов. София: Издателство «ГАЛ-ИКО». 2001. 232 с.

К

Когато слънцето беше бог. Косидовски, Зенон. Превод от полски език: Методи Методиев. Варна: Книгоиздателство «Георги Бакалов». 1977. 348 с.

Кратка история на западната теория на правото. Кели, Джон. Превод от английски език: Ю. Михайлов. София: Издателство «Рива». 1998. 336 с.

П

Политически системи през XX век. Драганов, Драгомир. София: Издателска къща «Свят. Наука». 1998. 180 с.

Р

Руската федерация в динамичния свят на най-новото време (историко-политологическо изследване). Мирчева, Христина. София: Издателство «Везни — 4». Б. д.. 336 с.

Ръкописите от Мъртво море. Измамата. Бейджънт, Майкъл, Лий, Ричард. Превод от английски език: В. Германов. София: Издателство «Абагар». 1997. 221 с.

Х

Хронологична енциклопедия на света. Т. VI.. Павлов, Пламен, Димитров, Димитър, Тъпкова-Заимова, Василка. В. Търново: Издателство «ЕЛИПС». Б. г.. 752 с.