ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

СВЕТОВНА ИСТОРИЯ МонографииПодреди по авториПодреди по заглавия
Автори


Б

Базен, Луи

Барсело, Педро

Бейджънт, Майкъл

Белдичану, Никоара

Белдичану, Ирен

Берке-Грамон, Жан-Луи

В

Ватен, Никола

Венщейн, Жил

Веркутер, Жан

Винкелман, Фридхелм

Д

Данов, Христо

Делев, Петър

Дил, Шарл

Димитров, Димитър

Драганов, Драгомир

Дюмон, Пол

Е

Еремеев, Дмитрий

Ж

Жоржон, Франсоа

К

Келер, Вернер

Кели, Джон

Косидовски, Зенон

Л

Лий, Ричард

Льо Гоф, Жак

М

Майер, Михаил

Малицки, Петър

Манова-Янакиева, Милка

Мантран, Робер

Марки, Чезарe

Мирчева, Христина

П

Павлов, Пламен

Р

Рамбо, Алфред

Реймон, Андре

Ру, Жан-Пол

Т

Тачева, Маргарита

Тъпкова-Заимова, Василка

Ш

Шаму, ФрансоаЗаглавия


Б

Библейски събития. Второ издание. Келер, Вернер. Превод от немски език: Варненски и Преславски митрополит Йосиф. София: Издателска къща «Христо Ботев». 1993. 392 с.

Бокачо. Марки, Чезарe. Превод от италиански език: Б. Христов. София: Издателство: «Наука и изкуство». 1986. 318 с.

В

Византия. Културно-исторически очерци. Рамбо, Алфред, Дил, Шарл. Превод, б. ез.: Д. Митов и Д. Попов. Б. м.: Издателска къща «Херодот». 1992. 216 с.

Г

Гръцката цивилизация през архаичната и класическата епоха. Шаму, Франсоа. Превод от френски език: С. Михайлова. София: Издателство «Български художник». 1979. 416 с.

Д

Древният Египет. Веркутер, Жан. Превод от френски език: К. Петров. София: Издателска къща «Кама». 2007. 128 с.

И

Интелектуалците през Средновековието. Библиотека «Идеи». Льо Гоф, Жак. Превод от френски език: М. Дракова. София: Университетско издателство «Св. Климент Охридски». 1993. 160 с.

Искри от древността. Манова-Янакиева, Милка, Данов, Христо. София: Държавно издателство «Народна просвета». 1973. 256 с.

История на древните общества. Барсело, Педро, Делев, Петър, Тачева, Маргарита. Превод от немски език: Р. Касабова, А. Гицова. Благоевград: Университетско издателство «Св. Кл. Охридски», Университетско издателство Югозападен университет «Неофит Рилски». 1992. 408 с.

История на Османската империя. Дюмон, Пол, Мантран, Робер, Базен, Луи, Ру, Жан-Пол, Белдичану, Никоара, Венщейн, Жил, Жоржон, Франсоа, Берке-Грамон, Жан-Луи, Реймон, Андре, Белдичану, Ирен, Ватен, Никола. Превод от френски език. Г. Меламед. София: Издателство «Рива». 1999. 821 с.

История на ранното християнство. Винкелман, Фридхелм. Превод от немски език: Г. Каприев. София: Издателство «ЛИК». 2001. 116 с.

История на Турция в средните векове и ново време. Еремеев, Дмитрий, Майер, Михаил. Превод от руски език: Р. Мутафчиева. София: Академично издателство «Проф. Марин Дринов». 1998. 264 с.

История на Християнската църква. Т. I. Малицки, Петър. Превод от руски език: М. Попов. София: Издателство «ГАЛ-ИКО». 2001. 232 с.

К

Когато слънцето беше бог. Косидовски, Зенон. Превод от полски език: Методи Методиев. Варна: Книгоиздателство «Георги Бакалов». 1977. 348 с.

Кратка история на западната теория на правото. Кели, Джон. Превод от английски език: Ю. Михайлов. София: Издателство «Рива». 1998. 336 с.

П

Политически системи през XX век. Драганов, Драгомир. София: Издателска къща «Свят. Наука». 1998. 180 с.

Р

Руската федерация в динамичния свят на най-новото време (историко-политологическо изследване). Мирчева, Христина. София: Издателство «Везни — 4». Б. д.. 336 с.

Ръкописите от Мъртво море. Измамата. Бейджънт, Майкъл, Лий, Ричард. Превод от английски език: В. Германов. София: Издателство «Абагар». 1997. 221 с.

Х

Хронологична енциклопедия на света. Т. VI.. Павлов, Пламен, Димитров, Димитър, Тъпкова-Заимова, Василка. В. Търново: Издателство «ЕЛИПС». Б. г.. 752 с.