ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЧЕТЕНИЯ ПО АРХИВИСТИКАПодреди по автори


 • А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Е
 • Ж
 • З
 • И
 • Й
 • К
 • Л
 • М
 • Н
 • О
 • П
 • Р
 • С
 • Т
 • У
 • Ф
 • Х
 • Ц
 • Ч
 • Ш
 • Щ
 • Ъ
 • Ь
 • Ю
 • Я

Подреди по заглавия


 • А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Е
 • Ж
 • З
 • И
 • Й
 • К
 • Л
 • М
 • Н
 • О
 • П
 • Р
 • С
 • Т
 • У
 • Ф
 • Х
 • Ц
 • Ч
 • Ш
 • Щ
 • Ъ
 • Ь
 • Ю
 • Я


Автори


Н

Нейкова, АндрианаЗаглавия


У

Университетски четения по архивистика. Т. I. Българската университетска архивистика като образователен модел — история и бъдеще. Съставителство и научна редакция Нейкова, Андриана. София: Издателство «Фабер». 2009. 328 с.

Университетски четения по архивистика. Т. III. Част I. Философия на архивното познание и постижения на българската университетска архивистика. Съставителство и научна редакция Нейкова, Андриана. София: Електронно издание. 2014. 130 с.

Университетски четения по архивистика. Т. III. Част II. Българската университетска архивистика — Теоретично равнище, учебно съдържание и професионални профили. Съставителство и научна редакция Нейкова, Андриана. София: Електронно издание. 2015. 236 с.

Университетски четения по архивистика. Т. IV. Университетското професионално архивно образование и архивно-информационният сектор — реалности и предизвикателства. Съставителство и научна редакция Нейкова, Андриана. София: Електронно издание. 2016. 286 с.

Университетски четения по архивистика. Т. V. Архивология, професионално образование по архивистика и архивни институции — Quo vadis? Съставителство и научна редакция Нейкова, Андриана. София: Електронно издание. 2017. 357 с.

Университетски четения по архивистика. Т. VI. Българското професионално архивно образование в Софийски университет «Св. Кл. Охридски»: памет, кауза, отговорност. Съставителство и научна редакция Нейкова, Андриана. София: Електронно издание. 2018. 252 с.

Университетски четения по архивистика. Т. VII. Специалните исторически дисциплини в университетското архивно образование, архивната практика и изследванията по история. Съставителство и научна редакция Нейкова, Андриана. София: Електронно издание. 2019. 301 с.