ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ОЧАКВАЙТЕДуйчев, И. Зараждане на научната мисъл в средновековна България. — Археология, 1963, № 2, 10–15.