ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ОЧАКВАЙТЕДуйчев, И. Българската книга (X–XIII век). — Полиграфия, 1981, № 4, 28–32.

Дуйчев, И. Българската книга (X–XVIII век). — Полиграфия, 1981, № 4, 34–39.