ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

РЕСУРСИШрифтовете, които трябва да инсталирате се намират във файла FONTS.rar.

Вграждането им във вашата операционна система извършете по следния начин:

  1. Разархивирайте съдържанието на FONTS.rar. в самостоятелна папка.
  2. Изберете всички намиращи се в нея файлове на шрифтове.
  3. Щракнете с десния бутон на мишката върху тях и задействайте командата Инсталирай.