ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИПодреди по авториПодреди по заглавия


 • А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Е
 • Ж
 • З
 • И
 • Й
 • К
 • Л
 • М
 • Н
 • О
 • П
 • Р
 • С
 • Т
 • У
 • Ф
 • Х
 • Ц
 • Ч
 • Ш
 • Щ
 • Ъ
 • Ь
 • Ю
 • Я


Автори


В

Възвъзова-Каратеодорова, Кирила

К

Константинова, Божанка

М

Маслев, Стоян

Миладинова-Василева, Елисавета

Н

Нонева-Бабачкова, Здравка

П

Павлова, Елена

Петкова, Бонка

Р

Райкова, Ана

Т

Тилева, Виктория

Тодорова-Петкова, Бонка

Ц

Цанев, ДимитърЗаглавия


О

Обзор на архивните фондове, колекции и единични постъпления, съхранявани в Български исторически архив. Книга I (От фонд № 1 до фонд № 26). Народна библиотека «Васил Коларов» — Български исторически архив. Нонева-Бабачкова, Здравка, Възвъзова-Каратеодорова, Кирила, Маслев, Стоян, Тодорова-Петкова, Бонка, Миладинова-Василева, Елисавета, Тилева, Виктория. София: Държавно издателство «Наука и изкуство». 1963. 250 с.

Обзор на архивните фондове, колекции и единични постъпления, съхранявани в Български исторически архив. Книга II (От фонд № 28 до фонд № 86). Народна библиотека «Васил Коларов» — Български исторически архив. Маслев, Стоян, Петкова, Бонка , Миладинова-Василева, Елисавета, Райкова, Ана, Константинова, Божанка, Тилева, Виктория, Нонева-Бабачкова, Здравка, Павлова, Елена. София: Държавно издателство «Наука и изкуство». 1966. 246 с.

Обзор на архивните фондове, колекции и единични постъпления, съхранявани в Български исторически архив. Книга III (От фонд № 87 до фонд № 177). Народна библиотека «Васил Коларов» — Български исторически архив. Нонева-Бабачкова, Здравка, Павлова, Елена, Петкова, Бонка , Миладинова-Василева, Елисавета, Райкова, Ана, Цанев, Димитър, Тилева, Виктория. София: Държавно издателство «Наука и изкуство». 1970. 228 с.