ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

УЧЕБНИ ПОСОБИЯПодреди по авториПодреди по заглавия


 • А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Е
 • Ж
 • З
 • И
 • Й
 • К
 • Л
 • М
 • Н
 • О
 • П
 • Р
 • С
 • Т
 • У
 • Ф
 • Х
 • Ц
 • Ч
 • Ш
 • Щ
 • Ъ
 • Ь
 • Ю
 • Я


Автори


Б

Божков, Л.

В

Велчев, В.

Влахов, С.

Д

Джананова, М.

Дилевски, Н.

Е

Еко, Умберто

Л

Людсканов, А.

Н

Нейкова, Андриана

П

Пенджекова-Христева, Русалена

Р

Рот, Е.

С

Савченко, К.

Т

Тагамлицка, Г.

Татарова, В.

Тотева, В.

Х

Ховрина, Н.

Ц

Церел, В.Заглавия


А

Архивите във виртуалното пространство. Пенджекова-Христева, Русалена, Нейкова, Андриана. София: Електронно издание. 2014. 589 с.

К

Как се пише дипломна работа? Еко, Умберто. Превод от италиански език: С. Станчев. София: Издателска къща «Александър Панов». 1999. 256 с.

Р

Руско-български речник. Т. I. А — О. Рот, Е., Татарова, В., Дилевски, Н., Божков, Л., Ховрина, Н., Людсканов, А., Влахов, С., Тагамлицка, Г., Джананова, М., Тотева, В., Церел, В., Велчев, В., Савченко, К. София: Издателство «Наука и изкуство». 1986. 1104 с.

У

Учебна програма по Археография. Нейкова, Андриана. София: Електронно издание. 2018. Б. с.

Учебна програма по Архиви и общество. Нейкова, Андриана. София: Електронно издание. 2018. Б. с.

Учебна програма по Архивистика. Нейкова, Андриана. София: Електронно издание. 2018. Б. с.

Учебна програма по Архивна теория и методика. Нейкова, Андриана. София: Електронно издание. 2018. Б. с.