ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ДОКУМЕНТАЛНИ ИЗДАНИЯ Световна историяПодреди по автори


 • А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Е
 • Ж
 • З
 • И
 • Й
 • К
 • Л
 • М
 • Н
 • О
 • П
 • Р
 • С
 • Т
 • У
 • Ф
 • Х
 • Ц
 • Ч
 • Ш
 • Щ
 • Ъ
 • Ь
 • Ю
 • Я

Подреди по заглавия


 • А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Е
 • Ж
 • З
 • И
 • Й
 • К
 • Л
 • М
 • Н
 • О
 • П
 • Р
 • С
 • Т
 • У
 • Ф
 • Х
 • Ц
 • Ч
 • Ш
 • Щ
 • Ъ
 • Ь
 • Ю
 • Я


Автори


Б

Бешевлиев, Веселин

Д

Данов, ХристоЗаглавия


П

Писма и документи на папирус. Бешевлиев, Веселин. София: Издателство «Наука и изкуство». 1985. 208 с.

Х

Христоматия по история на стария свят. Данов, Христо. София: Издателство «Наука и изкуство». 1976. 630 с.