ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ДОКУМЕНТАЛНИ ИЗДАНИЯ Българска историяПодреди по автори


 • А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Е
 • Ж
 • З
 • И
 • Й
 • К
 • Л
 • М
 • Н
 • О
 • П
 • Р
 • С
 • Т
 • У
 • Ф
 • Х
 • Ц
 • Ч
 • Ш
 • Щ
 • Ъ
 • Ь
 • Ю
 • Я

Подреди по заглавия


 • А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Е
 • Ж
 • З
 • И
 • Й
 • К
 • Л
 • М
 • Н
 • О
 • П
 • Р
 • С
 • Т
 • У
 • Ф
 • Х
 • Ц
 • Ч
 • Ш
 • Щ
 • Ъ
 • Ь
 • Ю
 • Я


Автори


Г

Генов, Румен

Ж

Жечева, Сашка

К

Костадинова, Пенка

Куманов, Милен

Л

Лечева, Мариана

Н

Нойков, Стефан

П

Петков, Петко СтефановЗаглавия


Б

Белгийският дипломатически представител в София за събитията в България и на Балканите през 1885 г. Лечева, Мариана. — Известия на държавните архиви, 2005, № 89, 200–241.

Българското църковнонационално движение в края на 60–те години на XIX в. през погледа на английската дипломация. Генов, Румен. — Исторически преглед, 1986, № 5, 73–77.

З

Записка на екзарх Йосиф I от 1878 година върху историята на българския църковен въпрос. Петков, Петко Стефанов. — Исторически преглед, 1993, № 3, 121–131.

И

Извори за българската история. За ученици, учители, кандидат-студенти, студенти. Куманов, Милен, Костадинова, Пенка. София: Издателство «Отечество». 1994. 432 с.

О

Основите на мира от 19/31 януари 1878 г. — първото руско-турско споразумение за създаване на българска държава (или защо Санстефанският прелиминарен договор не е началото на Нова България). Петков, Петко Стефанов. — История, 2018, № 1, 8–19.

С

Съединението и Сръбско-българската война 1885 г. през погледа на баварската дипломация. Нойков, Стефан, Жечева, Сашка. — Известия на държавните архиви, 2005, № 89, 141–199.