ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

СПЕЦИАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ МонографииПодреди по автори


 • А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Е
 • Ж
 • З
 • И
 • Й
 • К
 • Л
 • М
 • Н
 • О
 • П
 • Р
 • С
 • Т
 • У
 • Ф
 • Х
 • Ц
 • Ч
 • Ш
 • Щ
 • Ъ
 • Ь
 • Ю
 • Я

Подреди по заглавия


 • А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Е
 • Ж
 • З
 • И
 • Й
 • К
 • Л
 • М
 • Н
 • О
 • П
 • Р
 • С
 • Т
 • У
 • Ф
 • Х
 • Ц
 • Ч
 • Ш
 • Щ
 • Ъ
 • Ь
 • Ю
 • Я


Автори


Б

Бешевлиев, Веселин

В

Веков, Манчо

Г

Георгиев, Кънчо

П

Пенджекова-Христева, РусаленаЗаглавия


В

Въпроси на българската археография. Георгиев, Кънчо. София: Издателство на Българската академия на науките. 1970. 382 с.

Е

Един забравен ръкопис на екзарх Стефан I Български («Богомилите и Презвитер Козма» — извороведски и археографски аспекти). Пенджекова-Христева, Русалена. Смолян: Издателство «Съюз на учените в България». 2011. 155 с.

И

Историята и нейните извори. Георгиев, Кънчо. София: Издателство «Наука и изкуство». 1981. 304 с.

М

Метричната система в България. Метрични реформи и метрологична дейност XVIII–XX век. Веков, Манчо. София: Издателство «Херон Прес» ООД. 2007. 276 с.

П

Прабългарски епиграфски надписи. Бешевлиев, Веселин. София: Издателство на Отечествения фронт. 1981. 184 с.