ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ЗА БИБЛИОТЕКАТА

Уважаеми читатели,
Пред вас е първата по рода си Електронна библиотека по архивистика и документалистика, чрез която може да се запознаете с редица статии, студии и монографии, посветени на проблемите, свързани с възникването, развитието...

Виж още »

ЗА АВТОРИТЕ

В секцията За авторите ще намерите информация за житейския и професионален път на създателите на първата по рода си Електронна библиотека по архивистика и документалистика — научният й ръководител проф. д-р Андриана Нейкова, дизайнерът й Давид Нинов, IT специалистът Васил Нинов и сътрудникът полк. о. з. Илия Дейков

РЕСУРСИ

Секцията Ресурси съдържа инсталационни файлове на шрифтове, използвани в някои от публикуваните в Електронната библиотека по архивистика и документалистика библиографски факти. Преди да пристъпите към четенето им, е необходимо да ги инсталирате на вашето устройство.

Виж още »

ОЧАКВАЙТЕ

Еремеев, Д., Майер, М. История на Турция в средните векове и ново време. Превод от руски език. Рада Мутафчиева. С.: Академично издателство «Проф. Марин Дринов». 1998. 264 с.

Виж още »

НОВИНИ

С Грамота и почетен знак «Печат на Цар Симеон Велики» — златен, за принос в развитието и популяризирането на българската култура и изкуство и по повод 24 май се отличават: Проф. д-р Андриана Нейкова

Виж още »

ДРУГИТЕ ЗА НАС

Редакторският екип на «ЗА КУЛТУРА» http://zakultura.info — специализиран уебкаталог за литература, култура, изкуство, хуманитаристика и образование оцени Вашия сайт като значим и му направи регистрация с цел по-добър достъп от страна на интернет потребителите. Поздравления!

Виж още »