ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ПОЛК. О. З. ИЛИЯ ДЕЙКОВО. з. Илия Николов Дейков е изминал дългия път от редник до полковник в Българската армия (БА).

Роден е на 6 септември 1946 г. в Панагюрище. Завършва средното си образование в Пловдив през 1966 г., след което отбива военната си служба във Втора зенитноракетна бригада (1966–1967). През 1970 г. завършва ВНВАУ «Г. Димитров», профил «Зенитноракетни войски». Работи в системата на ПВО и ВВС в гарнизоните Пазарджик (1970–1974), Харманли (1977–1979), Божурище (1980–1992) и обект Черни връх (1993–1995). Завършва ВА «Г. С. Раковски» (1974–1977) и специалност «Архивистика и документалистика» в Историческия факултет на СУ «Св. Климент Охридски» (1998–2000). Служи в отдел VIII на Генералния щаб (ГЩ) на БА (1996–1998), а от септември 1998 до 2002 г. е началник на Оперативния архив на БА. До 2005 г. като гражданско лице е «старши експерт» в ГЩ на БА. През това време (2001, 2004) е член на експертната група към Министерския съвет за разсекретяване на архивните му документи от периода 1946–2000 г. На обществени начала издирва в Централния държавен архив документи от новата ни история, свързани с развитието на БА, град Панагюрище и др., които включва за пръв път в научен оборот. Дълги години публикува материали във вестниците «Страж на родното небе», «Народна армия», «Българска армия» и др. За тази си дейност е награден (1986) с медал «За заслуги към БНА», почетен знак «Отличие» на Комитета за култура (1988), наградата «Сребърно перо» на Командващия Сухопътни войски за принос към военната журналистика (2006), «Почетна офицерска карта» на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва (2008). Автор е на книгите «Така реши съдбата» (2002) и «Военната слава на Панагюрище» (2007).

Библиография

1973 г.

Движение към нови рубежи. — Армейска младеж, 1973, № 2.

1978 г.

Протокол № 3. — Страж на родното небе, 5 ян. 1978.

1979 г.

С желанието да станем първи. — Страж на родното небе, 25 ян. 1979.

Предизборно оживление. — Страж на родното небе, 15 март 1979.

С грижа за техниката. — Страж на родното небе, 12 юли 1979.

Среща на първенците в съревнованието. — Страж на родното небе, 19 юли 1979.

Право на призив. — Страж на родното небе, 20 септ. 1979.

Разговор с продължение. — Страж на родното небе, 8 ноем. 1979.

Ключа е в наши ръце. — Страж на родното небе, 6 дек. 1979.

1980 г.

Урок и призив за бдителност. — Страж на родното небе, 24 ян. 1980.

С поглед напред. — Страж на родното небе, 28 февр. 1980.

Последователност и принципност. — Страж на родното небе, 13 март 1980.

По пътя към успеха. — Страж на родното небе, 31 юли 1980.

Всекидневен изпит по политическа зрялост. — Страж на родното небе, 14 авг. 1980.

Музика за работниците творци. — Страж на родното небе, 4 септ. 1980.

Първи ден. — Страж на родното небе, 23 окт. 1980.

Смисъл на другарската загриженост. — Страж на родното небе, 23 окт. 1980.

Не ще забравят този ден. — Страж на родното небе, 20 ноем. 1980.

Да не ги забравяме. — Народна армия, 10 юни 1980.

Юбилейна тетрадка. — Народна армия, 18 юни 1980.

Най-младия майстор. — Народна армия, 14 ноем. 1980.

1981 г.

С чувство за дълг. — Страж на родното небе, 2 апр. 1981.

Няколко думи за партийната тайна. — Страж на родното небе, 28 май 1981.

За успешните дела. — Страж на родното небе, 11 юни 1981.

Основното сега е ... — Страж на родното небе, 16 юли 1981.

Наследниците на Орфей и Гордю войвода. — Страж на родното небе, 30 юли 1981.

Завладяни рубежи. — Страж на родното небе, 17 септ. 1981.

Проверката и контролът. — Страж на родното небе, 12 ноем. 1981.

Предлагаме. — Народна армия,6 март 1981.

В надпреварата. — Народна армия, 3 апр. 1981.

Професия офицери. — Народна армия, 18 апр. 1981.

Призванието. — Народна армия, 13 май 1981.

Грижовни към алената книжка. — Народна армия, 20 авг. 1981.

Движение без азимут. — Народна армия, 15 септ. 1981.

С пълно напрежение. — Народна армия, 19 септ. 1981.

Синовен дълг. — Народна армия, 9 окт. 1981.

Мисли за една спортна традиция. — Народна армия, 17 окт. 1981.

Пламенни бойци. — Народна армия, 3 ноем. 1981.

Верни на дълга. — Народна армия, 10 ноем. 1981.

1982 г.

Политически калейдоскоп. — Страж на родното небе, 7 ян. 1982.

Достоен отчет за делата. — Страж на родното небе, 21 ян. 1982.

Предконгресни спортни дни. — Страж на родното небе, 18 март 1982.

Информационен спектър. — Страж на родното небе, 15 апр. 1982.

Съботници. — Страж на родното небе, 22 апр. 1982.

Задълбочен ползотворен диалог. — Страж на родното небе, 22 апр. 1982.

Водеща сила в борбата за висока БГ. — Страж на родното небе 26 авг. 1982.

Признанието. — Страж на родното небе, 16 септ. 1982.

Благодарност. — Страж на родното небе, 23 септ. 1982.

Отговорността в учебния процес. — Страж на родното небе, 4 ноем. 1982.

Зов за дела. — Страж на родното небе, 25 ноем. 1982.

Благодарим другарю старшина. — Страж на родното небе, 16 дек. 1982.

Вечер на родния край. — Народна армия, 20 ян. 1982.

Отличие за хиляда бойни дежурства. — Народна армия, 2 февр. 1982.

Възмъжаване. — Народна армия, 3 февр. 1982.

Първи стъпки. — Народна армия, 14 февр. 1982.

Удовлетвореност от резултатите. — Народна армия, 20 март 1982.

Жива следа. — Народна армия, 4 апр. 1982.

В навечерието. — Народна армия, 30 апр. 1982.

Вярност. — Народна армия,18 май 1982.

Срещи. — Народна армия, 4 юли 1982.

Юбилейна среща. — Народна армия, 27 юли 1982.

Устойчива и непрекъсната свръзка. — Народна армия, 1 септ. 1982.

Предел за изяви няма. — Народна армия, 2 септ. 1982.

Сърдечно посрещане. — Народна армия, 7 окт. 1982.

Лична съдба. — Народна армия, 18 дек. 1982.

1983 г.

Двама братя ветерани разказват. — Армейска младеж, 1983, № 11.

Срещи в моя живот. — Работническо дело, 9 май, 1983 г.

Коментар. — Народна младеж, 31 авг. 1983 г.

Космоса в плановете на САЩ. — Народна младеж,18 септ. 1983 г.

Пътя към промяната. — Страж на родното небе, 3 февр. 1983.

Защитено самочувствие. — Страж на родното небе, 17 февр. 1983.

Обмяна на опит. — Страж на родното небе, 10 март 1983.

Обикновено щастие. — Страж на родното небе 7 апр. 1983.

Изпълнен дълг. — Страж на родното небе, 28 апр. 1983.

Дело за цял живот. — Страж на родното небе, 13 ян. 1983.

Вътрешна потребност. — Народна армия, 5 ян. 1983.

И като човек и като воин. — Народна армия, 5 февр. 1983.

На огневия рубеж. — Народна армия, 8 февр. 1983.

Сбор за квалификация. — Народна армия, 27 февр. 1983.

Войнски делници. — Народна армия, 27 февр. 1983.

Дом на радостта. — Народна армия, 5 март 1983.

Юбилеен празник. — Народна армия, 9 март 1983.

Фамилна чест. — Народна армия, 29 март 1983.

Начело са първенците. — Народна армия, 29 апр. 1983.

Със свой дял. — Народна армия, 5 май 1983.

С устрем и разбиране. — Народна армия, 9 юни 1983.

Да докоснеш радостта. — Народна армия, 6 авг. 1983.

Най-голямата отплата. — Народна армия, 17 авг. 1983.

Със септемврийски устрем. — Народна армия, 20 септ. 1983.

Синовна отзивчивост. — Народна армия, 29 окт. 1983.

За висококачествен труд. — Народна армия, 29 ноем. 1983.

1984 г.

Психологическата война съставна част от империалистическия курс на конфронтация. — Комсомолски живот, 1984, №, 11.

САЩ изправят света пред нова зловеща опасност — Народна младеж,15 ян. 1984 г.

В минути на размисъл. — Страж на родното небе, 18 ян. 1984.

Крайцерът «Аврора». — Страж на родното небе, 2 февр. 1984.

Показателите в надпревара. — Страж на родното небе, 9 февр. 1984.

Рейд на Цветков — културно-просветни учреждения. — Страж на родното небе, 7 юни 1984.

Обективна необходимост. — Страж на родното небе, 14 юни 1984.

Резултатите от конкурса. — Страж на родното небе, 16 окт. 1984.

За ведра психологическа обстановка в колективите. — Страж на родното небе, 25 окт. 1984.

Със свой принос. — Народна армия, 5 ян. 1984.

Към нови рубежи. — Народна армия, 7 ян. 1984.

Срещи които се помнят. — Народна армия, 11 ян. 1984.

По ленински. — Народна армия, 14 февр. 1984.

Приносът на партийните организации. — Народна армия, 28 март 1984.

Войникът от «Златния Орфей». — Народна армия, 14 юни 1984.

Вълнуващ разказ. — Народна армия, 15 юни 1984.

С чувство на отговорност. — Народна армия, 13 окт. 1984.

Успешен старт.— Народна армия, 24 окт. 1984.

Спортни придобивки. — Народна армия, 20 ноем. 1984.

Да последваш мечтата си. — Народна армия, 22 ноем. 1984.

Продължение на атестацията. — Народна армия, 8 дек. 1984.

Радостна среща. — Народна армия, 25 дек. 1984.

1985 г.

100 години от Съединението на България. — Комсомолски живот, 1985, № 8.

Тези няколко крачки. — Работническо дело, 4 февр. 1985.

Кой е правият? — Страж на родното небе, 14 окт. 1985.

Образцови наряди. — Народна армия, 11 ян. 1985.

Благородна постъпка. — Народна армия, 19 ян.1985.

Здрави връзки. — Народна армия, 26 ян. 1985.

Признателност. — Народна армия, 21 февр. 1985.

Познаваме ли уставите. — Народна армия, 6 март 1985.

Движеща сила. — Народна армия, 2 апр. 1985.

Юбилейна изложба. — Народна армия, 8 апр. 1985.

Отново челници. — Народна армия, 16 май 1985.

Ценна придобивка. — Народна армия, 6 юли 1985.

Ветераните са още в строя. — Народна армия, 24 юли 1985.

Първи стъпки. — Народна армия, 7 окт. 1985.

С чувство на отговорност. — Народна армия, 6 дек. 1985.

1986 г.

Жреци на свободата. — Комсомолски живот, 1986, № 7.

Представяме Ви — майор Илия Дейков кореспондент на в-к. «Народна армия». — Военен кореспондент, 1986, № 1.

За свободата и честта българска — 110 години от Априлското въстание. — Нов път, 1986, бр. 5.

За творчество в обучението и възпитанието. — Страж на родното небе, 27 февр. 1986.

Челници в надпреварата. — Страж на родното небе, 20 март 1986.

Ръководство за действие. — Страж на родното небе, 17 апр. 1986.

Флагът е вдигнат. — Страж на родното небе, 22 окт. 1986.

Тържествен миг. — Страж на родното небе, 12 ноем. 1986.

Показатели реални но трудни. — Страж на родното небе, 26 ноем. 1986.

С вяра в утрешния ден. — Народна армия, 27 февр. 1986.

Войнски отчет. — Народна армия, 26 март 1986.

Незабравим миг. — Народна армия, 9 юни 1986.

Изпитна сесия. — Народна армия, 8 юли 1986.

В надпревара. — Народна армия, 2 авг. 1986.

В основата е промяната. — Народна армия, 12 авг. 1986.

Връзка между поколенията. — Народна армия, 5 септ. 1986.

Смисъл и съдържание. — Народна армия, 27 септ. 1986.

Изпълнен дълг. — Народна армия, 4 окт. 1986.

На чаша руски чай. — Народна армия, 21 ноем. 1986.

В отговор на достойни дела. — Народна армия, 3 дек. 1986.

Верни на историческата традиция. — Народна армия, 15 дек. 1986.

1987 г.

Юбилеен брой на «Правда». — Страж на родното небе, 14 ян.1987.

Съветските космодруми. — Страж на родното небе, 5 авг. 1987.

Активът и бойното дежурство. — Страж на родното небе, 12 авг. 1987.

Паметникът «Цар Освободител» на 80 години. — Страж на родното небе, 16 септ.1987.

Достойни дела. — Страж на родното небе, 4 ноем. 1987.

Ленин и Съветската авиация. — Страж на родното небе, 4 ноем. 1987.

С дирижабъл от Ямбол до Хартун и обратно. — Страж на родното небе, 18 ноем. 1987.

В ритъма на преустройството. — Страж на родното небе, 9 дек. 1987.

Непримиримост към слабостите. — Народна армия, 10 ян. 1987.

Войнски дълг. — Народна армия, 14 ян. 1987.

Ефективността на партийната работа. — Народна армия, 20 февр. 1987.

Дисциплина и отговорност. — Народна армия, 24 февр. 1987.

Отговорност и задължения. — Народна армия, 16 март 1987.

Състезание. — Народна армия, 20 март 1987.

На «ти» с компютъра. — Народна армия, 30 март 1987.

Войнски гори. — Народна армия, 6 май 1987.

Празник на изкуството. — Народна армия, 6 май 1987.

Научнопрактическа конференция. — Народна армия, 7 юли 1987.

Доблестна постъпка. — Народна армия, 8 юли 1987.

Бързо и хладнокръвно. — Народна армия 28 окт. 1987.

Начало на надпреварата. — Народна армия, 30 ноем. 1987.

1988 г.

Верни на дълга. — Военен кореспондент, 1988, № 4.

Удостояване с покритие. — Страж на родното небе, 27 юли 1988.

Възнаградена упоритост. — Народна армия, 27 ян. 1988.

В челните редици. — Народна армия, 27 ян. 1988.

С голям интерес. — Народна армия, 9 февр. 1988.

Като своя съдба. — Народна армия, 15 февр. 1988.

Честност. — Народна армия, 11 май 1988.

Паметен ден. — Народна армия, 2 ноем. 1988.

Благородно дело. — Народна армия, 22 ноем. 1988.

1989 г.

Из спомените на фронтовия сапьор — победената смърт. — Армейска младеж, 1989, № 9.

Ползотворна дейност. — Читалище, 1989, № 2.

От знания към умения. — Народна армия, 6 февр. 1989.

По законите на боя. — Народна армия, 13 март 1989.

Всеки ден, всеки час. — Народна армия, 21 юли 1989.

Пред новата учебна година. — Народна армия, 29 авг. 1989.

Традиции и професионализъм. — Народна армия, 1 септ. 1989.

Предпоставка за високи успехи. — Народна армия, 12 септ. 1989.

И пак за ритуалите. — Народна армия, 20 окт. 1989.

Лодка в буйна река. — Народна армия, 31 окт. 1989.

1990 г.

Да оживее чутовния подвиг на нашите деди. — Оборище, 10 март 1990.

Препоръка. — Народна армия, 8 ян. 1990.

По новия път. — Народна армия, 10 ян. 1990.

Време за оценка и ориентири. — Народа армия, 12 юни 1990.

Легия «Раковски» в Евромил. — Народна армия, 21 дек. 1990.

1991 г.

Наша забравена слава. — Народна армия, 3 ян. 1991.

Последният дълг. — Народна армия,15 ян. 1991.

Една бира за войника. — Народна армия, 6 авг. 1991.

1992 г.

Документ. — Дума, 6 февp. 1992 г.

Операция «Пойнт бленк». — Дума,5 март 1992.

В лагера край Шумен е имало 319 войни. — Дума, 29 май 1992.

Ще има ли армията нов боен знак. — Народна армия, 11 март 1992.

Сребрист и златист галун указвали старшинството по звание. — Българска армия, 2 юни 1992.

1993 г.

Уставите трябва да имат дълъг живот. — Българска армия, 11 ян. 1993.

1995 г.

Да припомним подвига им. — Българска армия, 10 апр. 1995.

Всички да помогнем. — Българска армия, 18 дек. 1995.

Подземната война на сините пагони. — Българска армия, 19 дек. 1995.

1996 г.

Да възкръснат най-цените традиции на българското войнство. — Българска армия, 1996, бр. 13912.

1997 г.

Сестра Мила. — Българска армия, 15 юли 1997.

Злия. — Българска армия, 19 авг. 1997.

Сянката. — Българска армия, 9 дек. 1997.

1998 г.

Поклониха се пред подвига на априлци. — Българска армия, 27 апр. 1998.

Лекарство вдига на крак безнадеждно болни от рак, откривателят му загива мистериозно. — Българска армия, 15 юли 1998.

2003 г.

Да съхраним националното си самочувствие — така реши съдбата. — Клуб оръжие, 2003, № 1.

Руско-турската война (1877–1878 г.) – значение и резултати. — Клуб оръжие, 2003, № 3.

Личности. 160 години от рождението на Георги Бенковски — «царственият, орелатият». — Клуб оръжие, 2003, № 9.

2004 г.

Военномедицинската служба има дълбоки исторически корени. — Клуб оръжие, 2004, № 4.

Историческо наследство. Новият разцвет на българската култура: Константин-Кирил Философ и неговият брат Методий. — Клуб оръжие, 20004, № 5.

Историческо наследство. Именник на българските ханове. — Клуб оръжие, 2004, № 8.

2005 г.

Новите «кръстоносци»: тероризмът — минало, настояще и бъдеще. — Клуб оръжие, 2005, №, 1.

От редника до маршала, разстрелян и реабилитиран. — Клуб оръжие, 2005, № 2.

Личности. 130 години от рождението на Атанас Буров — виден банкер, политик и дипломат. — Клуб оръжие, 2005, № 4.

Историята помни. 60 години от победата над Хитлеризма — войни на мълчаливия подвиг. — Клуб оръжие, 2005, № 5.

Втори юни — Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България. Стратег и организатор. — Клуб оръжие, 2005, № 6.

Личности. 102 години от Илинденско-Преображенското въстание: Никола Карев — «Македонският Бенковски». — Клуб оръжие, 2005, №, 8.

История. Първата голяма война на ХХ век. — Клуб Оръжие, 2005, № 10.

Годишнини. 120 години от Сръбско-българската война от 1885 г. — първа бойна победа на новата българска армия. — Клуб оръжие, 2005, №, 11.

2006 г.

Още една причина Наполеон да бъде считан за велик. — Клуб оръжие, 2006, № 2.

2013 г.

Подходи при работа с архивните документи на различните политически сили през демократичния преход у нас. — Във: 60 години българска университетска архивистика и 10 години специалност «Архивистика и документалистика» в Софийския университет «Св. Климент Охридски». Т. II. Университетски четения по архивистика. С., 2013, с. 151–160.