ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

РЕНИ МАРЧЕВААРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Алтернативи на общоприетите методи за избелване на произведения на изкуството върху хартия. — Във: Консервация и реставрация на музейни и художествени ценности. Научни и етични проблеми. София, 2003, 281–289.

Как да съхраним архивното снимково богатство? — Във: Общуване с Изтока. Юбилеен сборник, посветен на 60–годишнината на Стоянка Кендерова. София, 2007, 248–256.

Обезпрашаване на книги и документи в библиотеки и архиви. — Библиотека, 2014, № 6, 58–67.

Подходи при обучението в дисциплината «Опазване и консервация на библиотечни и архивни материали». — Библиотека, 2009, № 3, 17–19.

Правила за профилактика и третиране на плесенен растеж. — Библиотека, 2009, № 5–6, 34–37.

Три основни етапа, при опазването на стари книги и исторически документи. — Библиотека, 2011, № 4, 29–31.