ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

БОРИСЛАВ ПРИМОВАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Дубровнишкият архив и неговото значение за българската история. — Исторически преглед, 1965, № 6, 124–130.

БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Вторият кръстоносен поход през балканските земи и Византия. — Исторически преглед, 1978, № 6, 37–57.