ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ВАЛЕНТИНА ШАРЛАНОВАБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Българските манастири като религиозни, социални, политически и културни институции през Средновековието и Възраждането. — Известия на Българското историческо дружество, 2011, № 41, 22–26.