ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ФРАНСОА ШАМУСВЕТОВНА ИСТОРИЯ МОНОГРАФИИ

Гръцката цивилизация през архаичната и класическата епоха. Превод от френски език: С. Михайлова. София: Издателство «Български художник». 1979. 416 с.