ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ТОЛЯ ЧОРБАДЖИЕВАБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Създаване на Българско дунавско корабоплавателно кооперативно сдружение. — Годишник на Военноморския музей — Варна, 2014, № 9, 175–185.