ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ЦВЕТАНА ЧОЛОВАБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Естественонаучните знания в Шестоднева на Йоан Екзарх. — Исторически преглед, 1980, № 3, 104–116.