ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

ГЕОРГИ ЧАВРЪКОВАРХИВОЛОГИЯ МОНОГРАФИИ

Средища на българската книжовност IX–XVIII век. София: Държавно издателство «Народна просвета». 1987. 280 с.