ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

Р. ЦОЙСКААРХИВОЛОГИЯ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКА УРЕДБА

Образци на библиографско описание и цитиране. — Във: Нов правописен речник на българския език. София, 2002, 1053–1057.