ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

ХРИСТО ХРИСТОВАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Документи за българската история в английски архиви. — Исторически преглед, 1965, № 3, 139–144.