ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ДЪГЛАС ХОЛМСАРХИВОЛОГИЯ МОНОГРАФИИ

Стратегии за електронно правителство. Превод от английски език: В. Шумкова. София: Издателство «Класика и стил» ООД. 2002. 354 с.