ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

В. ТОПАЛОВБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ МОНОГРАФИИ

Кратка история на Освободителната война 1877–1878. Преглед на военните действия. София: Издателство на Българската комунистическа партия. 1958. 415 с.