ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

НИКОЛАЙ ТОДОРОВАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

За архивите в Гърция. — Исторически преглед, 1965, № 6, 131–134.