ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ИВАН СТОЯНОВБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ МОНОГРАФИИ

История на Българското възраждане. Велико Търново: Издателство «Абагар». 1999. 286 с.

БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Политиката на първото българско правителство след Освобождението (юли–ноември 1879 г.). — Исторически преглед, 1980, № 2, 22–42.