ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

НИКОЛА СТАНЕВБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ МОНОГРАФИИ

История на Нова България 1878–1941 г.. София: Издателски център «Ив. Вазов». 1992. 413 с.