ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ИВАН СНЕГАРОВБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Учредяването на Московската патриаршия (1589–1721) и Охридската архиепископия. — Македонски преглед, 1942, № 1, 3–12.