ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

СТЕФАН СИМЕОНОВБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Организация на силите за опазване на обществения ред в Изтучна Румелия (1879–1885). — Научен алманах на ВСУ «Черноризец Храбър», 2015, № 29, 81–97.