ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

СИМЕОН СИМЕОНОВБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Телеграфо-пощенските станции в Източна Румелия. — Архивен преглед, 1979, № 2, 24–28.