ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

МЛАДЕН РАДКОВАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Из историята на Архива на Възраждането в България. — Известия на държавните архиви, 1963, № 7, 43–65.