ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

МЛАДЕН РАДКОВАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Из историята на Архива на Възраждането в България. — Известия на държавните архиви, 1963, № 7, 43–65.