ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

РАДОСЛАВ РАДЕВБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Организация на силите за опазване на обществения ред в Изтучна Румелия (1879–1885). — Научен алманах на ВСУ «Черноризец Храбър», 2015, № 29, 81–97.