ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ГАРИ ПЕТЕРСЪНАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Новите технологии и авторското право: отражение върху архивите. — Архивен преглед, 2002, № 3–4, 43–50.