ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

СОНЯ ПЕНКОВАБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Нормативно-административни рамки на военните музеи във войската от края на XIX в. до началото на 30–те години на XX в. — Известия на Националния военноисторически музей, 2006, № 16, 9–25.