ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

НИКОЛАЙ ПАНАЙОТОВБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Правна регламентация и защита на културно-историческото наследство в Османската империя през втората половина на XIX век. — Исторически преглед, 2009, № 1–2, 77–84.