ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ВЕСКА НИКОЛОВАБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Строителни проекти и дейност на Народната партия (1894–1899 г.). — Исторически преглед, 1986, № 5, 38–51.