ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

САМУЕЛ МЮЛЕРАРХИВОЛОГИЯ МОНОГРАФИИ

Ръководство за класиране и описание на архивите. Превод от френски език: Дим. поп Илиев. София: Печатница «Надежда» на Р. Шимонов. 1912. 193 с.