ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ВЕРА МУТАФЧИЕВАБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ МОНОГРАФИИ

История на България. София: Издателска къща «Христо Ботев». 1994. 760 с.