ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

Л. МУАНГИАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Архивистът в държавното учреждение. — Архивен преглед, 1992, № 1–2, 33–39.