ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

НИКОЛАЙ МИЧЕВБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ МОНОГРАФИИ

Речник на имената и статута на населените места в България (1878–2004). София: Издателска къща «Петър Берон», Издателство «Изток-Запад». 2005. 408 с.