ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

ЦАНКА МЕХОЧЕВАБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Сто години Столичен общински съвет. — Архивен преглед, 1979, № 2, 17–24.