ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ЦАНКА МЕХОЧЕВАБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Сто години Столичен общински съвет. — Архивен преглед, 1979, № 2, 17–24.