ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ МОНОГРАФИИ

Българските държавни институции 1879–1986. Енциклопедичен справочник. Съставител: София: Държавно издателство «Д-р Петър Берон». 1987. 376 с.