ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ЗИНА МАРКОВАБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Българската екзархия и Априлското въстание. — Исторически преглед, 1986, № 5, 20–37.