ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

СТЕФКА МАРИНОВАБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Създаване и развитие на фабрика «Искович и Леви» — Русе (1903–23 декември 1947 г.). — Архивен преглед, 1990, № 2, 87–91.