ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

Л. ЛЯЩЕНКОАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Архивни материали в гр. Киев за културно-просветните връзки на Украйна с южните славяни през XIX в. — Исторически преглед, 1965, № 5, 126–130.