ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

МАРИАНА ЛЕЧЕВАДОКУМЕНТАЛНИ ИЗДАНИЯ БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ

Белгийският дипломатически представител в София за събитията в България и на Балканите през 1885 г. — Известия на държавните архиви, 2005, № 89, 200–241.