ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ВИОЛЕТА КОСТОВААРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Белгийски дипломатически документи за събитията в Македония през 1897–1904 г. — Исторически преглед, 2004, № 1–2, 173–187.