ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

ПАНТО КОЛЕВАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Из австрийските архиви. — Архивен преглед, 1991, № 1, 51–54.