ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ПАНТО КОЛЕВАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Из австрийските архиви. — Архивен преглед, 1991, № 1, 51–54.