ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ВЛАДИМИР КОЗЛОВАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Музеи, библиотеки и архиви в системата на историческата памет. — Архивен преглед, 2004, № 3–4, 22–26.

Съвременните реалности в архивното дело на Русия. — Архивен преглед, 1999, № 1–2, 5–14.