ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

КЪНЧО КОЖУХАРОВАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Комуникативни нива на текста в историческите източници. — Исторически преглед, 2007, № 1–2, 221–227.