ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

И. КИСЕЛЬОВАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Съвременно състояние и перспективи за развитие на системата на научно-справочния апарат към документите в държавните архиви. — Архивен преглед, 2003, № 1–2, 50–62.