ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

Е. КАЛВЕРТАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Офисът без хартия: мит и реалност (по примера на деловодството в Нова Зеландия). — Архивен преглед, 2011, № 1, 93–96.